Hạt nhựa PVC Compound mềm: Dây và cáp điện

Hạt nhựa pvc compound mềm: dây và cáp điện
Công thức hạt nhựa PVC của Nhật Huy được tạo ra để bọc nhiều loại dây, cáp điện khác nhau: cáp ô tô, cáp dân dụng, cáp cao thế, hạ thế, cáp thông tin,... Chúng tôi có thể tùy chỉnh tất cả các thuộc tính và màu sắc theo yêu cầu của khách hàng.
Liên hệ chúng tôi

Công thức hạt nhựa PVC của Nhật Huy được tạo ra để bọc nhiều loại dây, cáp điện khác nhau: cáp ô tô, cáp dân dụng, cáp cao thế, hạ thế, cáp thông tin,... Chúng tôi có thể tùy chỉnh tất cả các thuộc tính và màu sắc theo yêu cầu của khách hàng.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: